Szybki kontakt: tel.: 41 368 61 21, 41 368 62 26 tel./fax: 41 368 57 99, e-mail: biuro@pgm.kielce.pl

Previous Next

Ogłoszenie z dnia 05.10.2020

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mielczarksiego 59A w Kielcach zarządzana przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału

w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

 

Wykonanie termomodernizacji jednej ściany szczytowej (wschodniej) budynku od strony ul. Mielczarskiego wg załączanego przedmiaru, projektu budowlanego oraz audytu.

 

 

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 28.07.2020

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Romualda 5 w Kielcach zarządzana przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału

w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

Przyłącza wody od zasuwy do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Romualda 5

 

Zmiana terminu składania ofert

 

Składanie ofert do dnia 30.09.2020 r. godz. 14:00

Wykonanie do dnia 15 lisopada 2020

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 17.07.2020

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 3/5 w Kielcach zarządzana

przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach ul. Panoramiczna 2 zaprasza do składania ofert na wykonanie :

 

„Likwidacja  byłego zsypu  węgla w podwórku budynku przy ul. Paderewskiego 3/5 w Kielcach zgodnie z ekspertyzą Techniczną”

 

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 15.07.2020

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Panoramicznej 3 w Kielcach zarządzana

przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach ul. Panoramiczna 2 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie :

 

„ Ułożenia płytek na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Panoramicznej 3”

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 17.06.2020

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 39A w Kielcach zarządzana przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału
w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

Nadbudowa kominów oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego 39A

 

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 15.06.2020

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Okrzei 17A w Kielcach zarządzana przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, remont lukarn i balkonów,

modernizacja wykusza, opaska chodnikowa i koryto ściekowe w Kielcach ul. Okrzei 17A

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 22.04.2020

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wapiennikowa 45 w Kielcach zarządzana

przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

„Budowa przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku przy ul. Wapiennikowej 45 w Kielcach zgodnie z projektem budowlanym”

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 22.04.2020

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Winnicka 4 w Kielcach zarządzana

przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

„Budowa przyłącza wody do istniejącego budynku mieszkalno-usługowego

zlokalizowanego na działce nr ewid.: 580/34 obręb 0017 przy ul. Winnickiej 4 w

Kielcach zgodnie z projektem budowlanym"

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 17.04.2020

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Romualda 5 w Kielcach zarządzana

przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

„Świadczenie usługi utrzymania  całorocznego porządku i czystości klatek schodowych  i pomieszczeń wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz utrzymanie całorocznego należytego porządku i czystości na terenach zewnętrznych nieruchomości wspólnej i chodnika usytuowanego przy drodze publicznej, wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy granicy nieruchomości.”

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 17.04.2020

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Panoramiczna 4 w Kielcach zarządzana

przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

„Świadczenie usługi utrzymania  całorocznego porządku i czystości klatek schodowych  i pomieszczeń wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz utrzymanie całorocznego należytego porządku i czystości na terenach zewnętrznych nieruchomości wspólnej i chodnika usytuowanego przy drodze publicznej, wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy granicy nieruchomości.”

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 25.11.2019

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 37-39B w Kielcach zarządzana

przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„Wykonanie robót remontowych klatek schodowych

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 04.09.2019

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Okrzei 12 w Kielcach  zarządzana

przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„Wykonanie robót termomodernizacyjnych

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 09.08.2018

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 49/51 w Kielcach  zarządzana

przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, elektryczną, AKPiA oraz wody na potrzeby kotłowni  w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Paderewskiego 49/51 w Kielcach
zgodnie z Projektem Budowlanym”

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 05.08.2019

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wiśniowa 13 w Kielcach zarządzana przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zapraszają do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„ 1.  Remont elewacji południowej

2. Remontu elewacji zachodniej wraz z  balkonami budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wiśniowa 13 w Kielcach

-       zgodnie z Przedmiarem Robót i opracowanym Projektem Budowlanym„

 

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 22.07.2019

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Czarnowska 7w Kielcach zarządzana przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zapraszają do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„Wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych budynku zgodnie z wykonanym projektem technicznym."

 

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 17.06.2019

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Romualda 5 w Kielcach zarządzane przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zapraszają do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„Montaż odpowietrzników ręcznych przy grzejnikach na instalacji centralnego ogrzewnia"

 

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 17.06.2019

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Romualda 5 w Kielcach zarządzane przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zapraszają do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw"

 

 

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Źródłowa 10 w Kielcach zarządzane przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zapraszają do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„Projekt budowlany termomodernizacji zgodnie z audytem budynku W.M. Źródłowa 10"

oraz

„Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku W.M. Źródłowa 10"

 

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 19.04.2019

Wspólnoty Mieszkaniowe budynków w imieniu i na rzecz, których działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o w Kielcach ul. Piesza 6 zapraszją do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

Wykonanie remontu kominów ponad dachem na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Równa 19/23 w Kielcach zgodnie z opracowanym Przedmiarem Robót

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 15.04.2019

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Paderewskiego 49/51 w Kielcach  zarządzana

przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, elektryczną, AKPiA oraz wody na potrzeby kotłowni  w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Paderewskiego 49/51 w Kielcach
zgodnie z Projektem Budowlanym”

Więcej...

Ogłoszenie z dnia 03.04.2019

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Marszałkowska 34 w Kielcach zarządzane przez PGM Spółka z o.o. w Kielcach zapraszają do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„Projekt budowlany termomodernizacji budynku W.M. Marszałkowska 34"Więcej...

Ogłoszenie z dnia 13.03.2019

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Jeziorańskiego 133 w Kielcach zarządzane przez PGM Spółka
z o.o. w Kielcach zapraszają do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie:

 

„Ocieplenie ściany północnej wraz z fundamentem i stropodachem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jeziorańskiego 133 w Kielcach zgodnie z Przedmiarem Robót „Więcej...